Ontdek hoeveel CO2 jij kunt besparen

Klik hier om te ontdekken hoeveel CO2 jij kunt besparen op basis van jouw opgegeven brandstofverbruik.

co2 down

Veelgestelde vragen

Het getal achter Blauwe Diesel staat voor het % HVO. Blauwe Diesel 30 bestaat dus voor 30% uit HVO en voor 70% uit diesel. Blauwe Diesel 50 voor 50% uit HVO en voor 50% uit diesel. Hoe hoger het % HVO in de Blauwe Diesel, hoe duurzamer de brandstof.

De afkorting van HVO is Hydrotreated Vegetable Oil. Dit betekent een met waterstof behandelde plantaardige (afval)olie. Voor de productie van Blauwe Diesel wordt gebruik gemaakt van de beste én meest duurzaamste HVO. Blauwe Diesel is dus een samenstelling van hoogwaardige diesel B0 (zonder biodiesel) en HVO.

Als je iets deels uit afval maakt, kan dat dan wel goed zijn? Het antwoord is: ja. Blauwe Diesel is technisch zelfs beter dan fossiele diesel. Het bevat geen water, geen biodiesel en verbrandt schoner en efficiënter. Daarnaast is Blauwe Diesel Europees genormeerd met de EN590 norm. Blauwe Diesel is geen biodiesel en bevat ook geen biodiesel. Hierdoor zijn alle aan biodiesel gerelateerde klachten dan ook niet van toepassing.

In Nederland is het verplicht dat er een percentage biobrandstof wordt toegevoegd aan de fossiele brandstoffen. Dit noemen we ook wel de verplichte bijmenging. HVO en biodiesel zijn beide biobrandstoffen, echter qua kwaliteit zeer verschillend. Helaas worden deze brandstoffen vaak door elkaar gehaald.

Ja, Blauwe Diesel is een drop-in fuel. Dat wil zeggen dat je zonder aanpassingen aan de motor direct kunt overstappen op Blauwe Diesel. Blauwe Diesel is dus geschikt voor iedere dieselmotor, jong en oud. Sterker nog, Blauwe Diesel is een betere brandstof dan fossiele diesel welke motor je ook hebt.

Bedrijven met een eigen tankopslag (homebase) kunnen contact opnemen met één van de dealers van Blauwe Diesel. Er is een landelijk dekkend netwerk aan dealers door het gehele land, waardoor bedrijven in heel Nederland voorzien kunnen worden van Blauwe Diesel.

Blauwe Diesel is voor particulieren en bedrijven beschikbaar op diverse tanklocaties in Nederland. Op deze website vind je onder tanklocaties een overzicht van onze Blauwe Diesel-tanklocaties in Nederland >> https://blauwediesel.nl/tanklocaties/

Blauwe Diesel is een EN590 genormeerde brandstof. De EN590 is een Europese normering waar brandstoffen binnen Europa aan dienen te voldoen. Alle voertuigen in Europa, en dus ook jouw voertuig, zijn vrijgegeven voor de Blauwe Diesel. Dit betekent dus ook dat je met behoud van garantie kunt overstappen op Blauwe Diesel.

Blauwe Diesel is technisch geschikt voor alle dieselmotoren, dus ook dieselmotoren in schepen en generatoren.

Wij kunnen heel veel opschrijven, maar de Renewable Energy Directive uit Europa bepaalt wat duurzaam is en wat niet. Zij stellen op Europees niveau ook vast hoe de CO2-reductie berekend moet worden. Dit wordt onder andere gecontroleerd door de organisatie van het ISCC. Het ISCC zorgt voor een duurzaamheidsketen, die op grond van de RED-wetgeving alle grondstofstromen en eindproducten volgt. Dit moet worden vastgelegd in een uitgebreide administratie, voorzien van certificaten, en gecontroleerd worden door externe auditoren. Zowel de HVO-producent, als Future Fuels, de dealers en het product Blauwe Diesel zijn ISCC-EU gecertificeerd. De duurzaamheid is daarom volkomen geborgd.

De (meer)prijs van Blauwe Diesel t.o.v. fossiele diesel is afhankelijk van het feit waar en in welke volumes je deze brandstof afneemt. Maar natuurlijk is het ook van belang welk type product je kiest (HVO20-HVO50). De literprijs op een tankstation is afhankelijk van de kortingen die door desbetreffende tankstations worden gehanteerd. En voor bedrijven met een eigen opslagtank is de literprijs natuurlijk weer anders opgebouwd, dit a.d.h.v. de grote van een tank (1.000 ltr. of 10.000 ltr.) en de jaarafname. Kortom de (meer)prijs van Blauwe Diesel ligt gemiddeld tussen de € 0,05 en € 0,15 per liter afhankelijk van de afname in liters, de keuze qua mix en of je op een tankstation tankt of een eigen opslagtank hebt. Voor de exacte prijs van Blauwe Diesel verzoeken wij dan ook om een offerte op te vragen bij een van onze dealers.

Blauwe Diesel heeft een hoger cetaangetal dan die van de fossiele diesel. Een hoger cetaangetal betekent een betere, schonere en volledige verbranding. Dit resulteert in een betere brandstofbenutting en dat betekent; of een brandstofbesparing, of een gelijk verbruik, maar méér vermogen.

Ja, je kunt Blauwe Diesel mengen met diesel. Technisch gezien geeft dit geen belemmeringen. Echter, enkele positieve eigenschappen van Blauwe Diesel komen wel te vervallen. De Blauwe Diesel is dan namelijk niet meer winterbestendig en door de diesel met biodiesel gevoeliger voor bacteriegroei.

De kans op bacteriegroei met het gebruik van Blauwe Diesel is in grote mate verminderd ten opzichte van diesel. Bacteriegroei ontstaat onder ander door de biodiesel die aan de fossiele diesel is toegevoegd. Biodiesel trekt water aan (hygroscopisch) en dit versterkt de bacteriegroei. Door de hoge kwaliteit diesel B0, de waterafstotende eigenschap van HVO en de afwezigheid van biodiesel in de Blauwe Diesel scheidt deze brandstof het water juist af, zodat waterscheidingsfilters perfect werken. Hiermee is de kans op bacteriegroei in de brandstof vrijwel nihil. Zorg er wel altijd voor dat de tank geen vrij water bevat: dát kan in iedere brandstof leiden tot bacteriegroei.