Stap voor stap
minder vervuilend

Steeds meer particulieren en bedrijven kiezen vanwege alle milieuvoordelen en de technische kwaliteit voor Blauwe Diesel EN590.

Denk groen, tank blauw

Neem contact op

Rij nu al fossielvrij en kies voor het duurzaamste alternatief

Neste My Renewable Diesel

Word Blauwe Diesel Dealer

Meer informatie Meer informatie

Steeds meer sectoren ontdekken de voordelen van Blauwe Diesel

Steeds meer sectoren ontdekken de voordelen van Blauwe Diesel

Blauwe Diesel verkopen op je tankstation

Maak net als tientallen andere tankstations in Nederland de volgende stap in het aanbieden van minder milieu- en klimaat belastende brandstoffen. Voldoe aan de groeiende vraag en bied jouw klanten met Blauwe Diesel EN590 dé beste weg naar 100% schoner rijden.

Denk groen, verkoop blauw

Meer informatie

Denk groen,
Tank blauw

Deze tabel geeft een overzicht van de belangrijkste technische kenmerken van de Blauwe Diesel EN590 brandstoffen.

Kenmerk Blauwe Diesel 20 Blauwe Diesel 30 Blauwe Diesel 40 Blauwe Diesel 50 Diesel B0/B7
Cetaangetal >54 >56 >58 >60 >51
Energiewaarde >35,55 >35,45 >35,35 >35,25 >35,65
Biodieselvrij V V V V X
CFPP -20 -20 -20 -20 -18/0
Zwavel <5 ppm <5 ppm <5 ppm <5 ppm <10 ppm
Wear Scar <400 <400 <400 <400 <460

Deze tabel geeft een overzicht van de belangrijkste duurzaamheidskenmerken van de Blauwe Diesel EN590 producten.

Kenmerk Blauwe Diesel 20/50 LNG CNG/GTL Diesel
Fossiel arm V X X X
CO2 reducerend V X V X
Emissiearm V V V X
Deels herwinbaar V X X X
Deels circulair V X X X
ISCC genormeerd V X X X

Deze tabel geeft een overzicht van de gemiddelde emissie reductiewaarden van Blauwe Diesel EN590 producten.

Product PM NOX CO HC SO2 CO2
Omschrijving Roet/fijnstof Stikstofoxide Koolmonoxide Hydro Carbons Zwaveldioxide Kooldioxide
Blauwe Diesel 20 12% 3% 10% 10% 20% 18%
Blauwe Diesel 30 18% 4% 15% 15% 30% 27%
Blauwe Diesel 40 24% 6% 20% 20% 40% 36%
Blauwe Diesel 50 30% 8% 25% 25% 50% 45%

Deze tabel geeft een overzicht van de verschillende CO2 reducties van Blauwe Diesel EN590 producten.

Product WTT (Well To Tank) TTW (Tank To Wheel) WTW (Well To Wheel) Reductie in %
Diesel 0,82 2,66 3,47 Peil
Blauwe Diesel 20 0,71 2,13 2,84 18,2
Blauwe Diesel 30 0,65 1,87 2,53 27,3
Blauwe Diesel 40 0,60 1,61 2,21 36,4
Blauwe Diesel 50 0,55 1,35 1,89 45,5

Deze tabel geeft een overzicht van de belangrijkste kenmerken van Blauwe Diesel producten. (bron: co2emissiefactoren.nl)

Product Herwinbaar CO2 reductie Fossiel arm Circulair Biodiesel vrij Emissie reductie Winterbestendig Normering ISCC
Diesel B7 0% 0% X 0% X 0% X EN590 X
Blauwe Diesel 20 20% 18,2% V 20% V 5-10% V EN590 V
Blauwe Diesel 30 30% 27,3% V 30% V 10-15% V EN590 V
Blauwe Diesel 40 40% 36,4% V 40% V 15-20% V EN590 V
Blauwe Diesel 50 50% 45,5% V 50% V 20-25% V EN590 V
Tanklocaties