Watersport

Blauwe Diesel voor watersport

Water in de brandstof, bacteriegroei en verstopte filters. Het zijn veelgehoorde problemen. Met het gebruik van Blauwe Diesel zijn deze kwesties direct verleden tijd. Bovendien draagt het gebruik bij aan de noodzakelijke CO2e-reductie.

Door de overheid wordt momenteel ingezet op schonere scheepsmotoren. Door over te stappen op Blauwe Diesel 100 kan zonder grote investering direct een CO2e-reductie van ruim 90% behaald worden in vergelijking met fossiele diesel. De genormeerde Blauwe Diesel is geschikt voor alle vaartuigen. Het is géén biodiesel (FAME vrij), dus geen aantasting van rubbers en ook geen problemen door bacteriegroei!

Speciaal voor de watersport is de Blauwe Diesel 100 beschikbaar. Op dit moment de beste én duurzaamste dieselbrandstof wereldwijd.  Er kan ook gekozen worden voor een blend: Blauwe Diesel 20, Blauwe Diesel 30 of Blauwe Diesel 50. Dit biedt de mogelijkheid om stap voor stap te verduurzamen, zonder aanpassingen aan de motor. Omdat het een drop-in fuel betreft, is het ook mogelijk om op ieder willekeurig moment te wisselen van Blauwe Diesel naar fossiele diesel én andersom.

De volledige vloot De Driesprong draait op Blauwe Diesel

„Niet alleen beter voor de boten, maar ook voor het milieu.”