Grond-, Weg- en Waterbouw

Dé oplossing voor de grond-, weg- en waterbouw

Klimaatverandering tegengaan en duurzaamheid bevorderen. Ook voor de bedrijven in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) is hierin een belangrijke taak weggelegd. Bij steeds meer projecten krijgen deze doelstellingen prioriteit. Door over te stappen op Blauwe Diesel wordt direct een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Bijkomend voordeel is dat het een positieve invloed kan hebben bij aanbestedingen. En dan hebben we positieve effecten als brandstofbesparing en de mogelijkheid om met Blauwe Diesel stap voor stap te verduurzamen nog niet eens benoemd.

De Boer Burgum gebruikt voor elk project Blauwe Diesel

„Een mooie eerste stap om duurzamer te ondernemen.”